Projekta ietvaros tika veikts:

  • Kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaiņa
  • Aukstā un karstā ūdens stāvvadu un guļvadu nomaiņa
  • Ūdens skaitītāju attālinātas nolasīšanas sistēmas uzstādīšana
  • Siltummezgla rekonstrukcija
  • Apkures sistēmas renovācija (radiatoru nomaiņa)
  • Elektroinstalācijas atjaunošana pagrabā, bēniņos