Projekta ietvaros tika veikts:

  • Kanalizācijas stāvvadu nomaiņa
  • Aukstā un karstā ūdens stāvvadu nomaiņa
  • Siltummezgla rekonstrukcija