Projekta ietvaros tika veikti sekojoši darbi:

Ū1 - Saimnieciskais, dzeramais ūdens - 1762,7m

K-1 - Saimnieciskā kanalizācija - 1794,1m

Ksp - Kanalizācijas spiedvads - 83,3m

KSS - Kanalizācijas sūknētava 15m3/h

 Darbi uzsākti 2015. gada 23. februārī, pabegti 2015. gada 31.jūlijā

Attēlu galerija